Så går det till

Familjeterapi innebär en serie samtal vanligtvis 3 – 6 ggr à 1½ timma. Syftet är att komma vidare i konflikter, känsliga frågor och svårighet som paret på egen hand inte kan lösa. I familjeterapin uppmärksammas och medvetandegörs samspelet, den verbala kommunikationen, den känslomässiga interaktionen, kroppsspråk, maktkamp och positionering.

I mötet får paret möjlighet att tydligare se och möta sina icke fungerande mönster. Paret får också möjlighet att lösa problem och ta beslut. Hemuppgifter ges mellan gångerna.