Vid vilka situationer kan man behöva familjeterapi?

 • När ni inte längre har något gemensamt
 • Vid otrohet
 • Missbruk (alkohol, spel, sex, drog, mat)
 • När sexlivet inte fungerar
 • Vid ständiga konflikter
 • När ni inte kan kommunicera på ett bra sätt
 • Vid våld i relationen
 • När ni inte kommer överens om hur barnen skall uppfostras
 • Vid vårdnadstvister
 • När ni vill skiljas
 • Åstadkomma en värdig separation
 • Innan ni flyttar ihop

  Nu har jag även möjlighet att ta emot besök digitalt.

Philip Weiss, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut
Har mångårig erfarenhet av att arbeta med par i kris erbjuder familjeterapi.
» Hur går det till? » Kontakta mig!