Philip Weiss

Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut och har sedan 1985 arbetat med psykoterapi. Min hemsida finns på www.cirrus.se.
Min ursprungliga psykoterapeutskolning är psykodynamisk. Efterhand har jag lagt till KBT (kognitiv beteendeterapi), lösningsfokuserad terapi, kroppspsykoterapi och EMDR (ögonrörelseterapi).

Sedan ett antal år är jag också verksam som organisationskonsult med bl.a. chefsutveckling, konflikthantering, utveckling av ledningsgrupper och avveckling.
Jag har handledarbehörighet och tar emot blivande psykoterapeuter i handledning.
Det finns också möjlighet att konsultera mig via e-post – för psykologisk rådgivning finner du denna tjänst hos Psykologsvar och för chefscoaching finner du motsvarande tjänst hos Webbcoach.
Information om behandling av flygfobi och flygrädsla finns på www.flygfobi.com.